daenes

Målsætninger

Målsætninger

  • Vi ønsker, at skabe en landsdækkende facebook-gruppe med 5000 medlemmer
  • Vi ønsker, at der er salsa-tilbud/netværk i alle større danske købstæder fx Slagelse, Ikast, Svendborg
  • Vi drømmer om, at der er salsa i forstæder fx Tåstrup, Herlev, Lyngby, Brabrand
  • Vi ønsker, at udbrede salsaaktiviteterne til andre organisationer og foreninger, ungdomsforeninger, fx sportsforeninger, roning/sejl-foreninger, andre danse-organisationer, spejderforeninger, OSV
  • Vi drømmer om at skabe rum for salsa mv fx på ungdomsuddannelser, universiteter, og fx højskoler
  • Vi ønsker, at skabe gode rammer for lokalefremskaffelse til vores medlemsorganisationer(MO)
  • Vi ønsker, at skabe gode rammer for fondraising for vores medlemmer
  • Vi ønsker, at skabe netværk imellem salsaildsjæle så ny dynamik og nye energier opstår
  • Vi ønsker, at skabe muligheder for instruktøruddannelse
  • Vi ønsker, at skabe Danmarks største salsakalender vha moderne facebook-teknologi